Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

jedriq
3208 5a77
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaDeva Deva
jedriq
Zdjęcie użytkownika Art, Craft & Architecture.Park Kasprowicza, Szczecin
Reposted fromciarka ciarka viamaardhund maardhund
jedriq
7032 33cd
Reposted fromtasty-meme tasty-meme viaiblameyou iblameyou
jedriq
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
jedriq
2205 0d6c 500
Reposted fromvandalize vandalize viaiblameyou iblameyou

February 22 2017

jedriq
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
jedriq
Reposted fromhysterie hysterie viacytaty cytaty

February 21 2017

jedriq
Niemożliwym jest brać wszystko na siebie. Zrobisz to i zaczniesz tracić widok z większej perspektywy.
— Blindspot
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
jedriq
Za głośno? Co jest za głośne? Tylko cisza. Cisza, w której się człowiek rozpada jak w próżni.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty

February 20 2017

jedriq
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
jedriq
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
jedriq
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
3565 f60e 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaDeva Deva
jedriq
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaSTYLTE STYLTE
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSTYLTE STYLTE
jedriq
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaSTYLTE STYLTE
jedriq
0772 3df1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaSTYLTE STYLTE
jedriq
Kalaloch Beach, WA
jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl