Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

jedriq
1915 90c5
Reposted frombearded bearded viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
jedriq
Reposted fromFlau Flau viaDeva Deva
jedriq
Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu.
— James Allen
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
0417 7861 500

feminamorte:

Psychout for Murder | Rossano Brazzi, 1969

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
jedriq
1715 3afc
Reposted fromkarahippie karahippie viastonerr stonerr
jedriq
2968 eb53 500
3992 6dc6
Reposted frommakswilczur makswilczur viaDeva Deva
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viastonerr stonerr
jedriq
Remember the first feelings, how sharp and magical they used to be, the way you felt during your first love kiss, how scared you felt driving a car for the first time. The first day of school, when you fastened your seatbelt the day you got on a plane for the first time. Feelings that got pale and dull by routine. Don’t forget.
Reposted fromverronique verronique viastonerr stonerr
jedriq
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastonerr stonerr
jedriq
1175 dbdb
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr
jedriq
6014 2972 500
2282 d45d

🕇

Reposted fromamatore amatore viaPrzygnebiona Przygnebiona
jedriq
Męczące uczucie, że jest się w jednym miejscu zbyt długo. Nieodparta potrzeba doświadczenia czegoś nowego, zobaczenia nowych miejsc, poznania nowych ludzi, spojrzenia na świat i siebie z innej perspektywy.  Nałogowe przeglądanie stron z relacjami niesamowitych osób odwiedzających jeszcze bardziej niesamowite zakątki świata. Chęć przeżycia po raz kolejny tych wyjątkowych emocji, które towarzyszą Ci za każdym razem, gdy podróżujesz. Wewnętrzne przekonanie, że długo tak nie dasz rady i musisz się wyrwać, by odzyskać spokój ducha.
http://www.preciousmistakes.pl/2016/11/21/wanderlust/
Reposted frommoniczkuu moniczkuu viacytaty cytaty
jedriq
1488 2d68
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
jedriq
Peugeot Oxia, 1988, concept.
V6 2.8 twin-turbo, 680HP, 349 km/h.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
jedriq
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viamaardhund maardhund
8618 29d7

August 15 2017

jedriq
3711 0a3c 500

sixpenceee:

The following is a rare half male and half female butterfly. The butterfly was determined to be a Lexias pardalis, and its condition is called bilateral gynandromorphy. Gynandromorphism is most frequently noticed in bird and butterfly species where the two sexes have very different coloration. (Source)

Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl