Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

jedriq
jedriq
0105 c900
jedriq
1199 32a1 500
jedriq
jedriq

September 25 2016

jedriq
Cisza, przyjacielu, rozdziela bardziej niż przestrzeń.
— Halina Poświatowska

September 24 2016

jedriq
jedriq
3606 a5b6 500
jedriq

September 23 2016

jedriq
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viakitewalk kitewalk
jedriq
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere
jedriq
1951 7a5e 500
jedriq
jedriq
2745 542c
jedriq
jedriq
0665 2820
" Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny."

- J. Mela
jedriq
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viakitewalk kitewalk
jedriq
6976 4f1b 500
Reposted fromwombinka wombinka viawishyouwerehere wishyouwerehere
jedriq
2438 4e91 500

September 21 2016

jedriq
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaDeva Deva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl