Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viasoulwax soulwax
jedriq
9865 17f6
Reposted frombabyface babyface viasoulwax soulwax
jedriq
jedriq
2883 36d2 500
jedriq
A Tasmanian Tiger. The last died in captivity in 1936.
Reposted fromgruetze gruetze vianyaako nyaako
8333 cf69
Reposted fromkittesencula kittesencula viasoulwax soulwax
jedriq
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
jedriq
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— "Dr House"
Reposted fromzabka zabka viaheavencanwait heavencanwait
jedriq

Gdybym zapomniał
o Tobie - nie tęsknij.
Przecież nic
nas nie łączyło.

Kilka spotkań przy kawie.
Czerwone wino,
dopijane na koniec
romantycznych kolacji.

Wtedy zawsze byliśmy
tacy uśmiechnięci.
Jakby szczęśliwi.

Gorące prysznice
w nieco przyciasnej kabinie
sprawiały nam tyle
przyjemności,
a zaparowane lustro
nie widziało,
jak dobrze nam razem.
Było ślepe...
tak samo, jak my.

Przecież
nigdy nie czułem,
byśmy kochali się sercem,
chociaż ciałem
kochaliśmy się co noc.

Przecież
nawet już
nie pamiętam
Twojego imienia.

— Mateusz Szulc 'Niepamięć'
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

January 17 2018

jedriq
2087 910b
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
jedriq
jedriq
jedriq
jedriq
jedriq
5622 7b93 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianyaako nyaako
jedriq
5595 d434
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
jedriq

Calbuco, stratovolcano in southern Chile.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaDeva Deva
jedriq
9371 389a
Reposted fromamphetamine amphetamine viaDeva Deva
jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl