Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2018

jedriq
9175 08d0 500
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
jedriq
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 06 2018

jedriq
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
jedriq
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viajointskurwysyn jointskurwysyn
jedriq
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
jedriq
Sunset Mirror
jedriq
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

August 05 2018

jedriq
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek

August 04 2018

4813 66cf
Reposted fromstateofpit stateofpit viasilence89 silence89
jedriq
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viahagis hagis
jedriq
3500 a8f2 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viahagis hagis
jedriq
7245 e48b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

July 31 2018

jedriq
5237 452c
jedriq
9537 1817 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapatos patos
jedriq
8057 6fa0
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viasilence89 silence89
jedriq
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasilence89 silence89

July 30 2018

jedriq
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viadreamadream dreamadream
jedriq
jedriq
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
jedriq
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton - "Al"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl