Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

jedriq
Reposted frommr-absentia mr-absentia viakitewalk kitewalk
jedriq
9676 26a6
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
jedriq
jedriq
1263 3ca1 500
Reposted fromzciach zciach viaDeva Deva

March 09 2018

jedriq
0102 cdd8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
André Aciman - "Tamte dni, tamte noce"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakitewalk kitewalk
2363 54b7 500
jedriq
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover
jedriq
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viakitewalk kitewalk

March 08 2018

jedriq
2299 7b18
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust viasilence89 silence89
2776 9108 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viazupatomasza zupatomasza
jedriq
8366 20bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
jedriq
0262 5a47 500
Reposted fromluron luron viasilence89 silence89

February 23 2018

jedriq
2244 0458 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
jedriq
1681 abf9 500

February 21 2018

jedriq
Weźmy miłość romantyczną. Zaczyna się od cielesności, pasji, wybuchu namiętności. Nie znam pary, która przy pierwszym spotkaniu obnażyłaby się ze wszystkimi swoimi kolorami. Dopiero w trakcie wspólnego życia poznajemy się. Początek to pewna forma pokazania czy też promowania siebie, swoich godnych ujrzenia stron. Później, gdy dwójka ludzi decyduje się żyć razem, przychodzi moment konfrontacji ze swoimi wszystkimi poglądami, nietolerancjami, kaszlem partnera, który wybucha, gdy chcemy posłuchać muzyki. Dochodzi do tego moment, w którym seks przestaje być kluczowy. Mam wrażenie, że wszyscy przechodzimy przez ten sam schemat i wszyscy zbyt szybko spisujemy związki na straty, być może z braku odwagi by pracować nad miłością.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viadreamadream dreamadream
jedriq
jedriq
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl