Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

jedriq
jedriq
I chyba znów mi się tylko zdawało
jedriq
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
jedriq
Masz żyć na 100%, a nie tylko przeżyć. Podziwiać kolory świata, szum mórz i oceanów. Masz podróżować i rozmawiać. Poznawać ludzi, ich pasje i marzenia.
Życie jest za krótkie, by przejmować się problemami, na które nie masz wpływu. Czas, który został nam dany jest zbyt ulotny, by tracić go na tych, którzy nie dają Ci uśmiechu i szczęścia.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
Nie liczyłem na nic. To znaczy liczyłem, że odwzajemnisz z czasem moje uczucie. Przecież nie mieściło mi się w głowie ni w sercu, że możesz nie odwzajemnić. Bo niby jak ty, cały mój świat, mógłby się mnie wyrzec?
Czekałem cierpliwie. Po tylu latach człowiek uczy się czekania. Umie czekać. Czekałem.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
Nie widziałam Cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca.
Lecz widać można żyć bez powietrza.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
Cierpienie natęża się w ciszy.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
1772 4051 500
jedriq
7851 a055 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viapl pl
jedriq
5366 5c98
How to picture sadness
jedriq
Reposted frombluuu bluuu
jedriq
Czasami tak bardzo chcemy wierzyć w miłość, że widzimy ją tam, gdzie nawet w lustrze nie odbija się nic.
Poza samotnością.
— żurnalista
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
jedriq
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viawishyouwerehere wishyouwerehere
jedriq
The Milky over Red Mountain in Colorado
jedriq
jedriq
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaretro-girl retro-girl
jedriq
Jeśli chcesz się lepie poczuć z samym sobą, osiągnij coś trudnego i wartościowego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl