Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

jedriq
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
jedriq
Zadaj sobie pytanie, czy to, co robisz dzisiaj, przybliża cię do tego, co chcesz robić jutro.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
jedriq
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej. 
jedriq
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
Nigdy nie próbuj gonić za miłością, uczuciem lub uwagą. Jeśli nie jest to swobodnie okazane przez inną osobę, nie warto o to zabiegać.
— znalezione.
jedriq
Czuję, jak oddech który wstrzymywałam od lat, chce wydostać się na wolność.
Widzę, jak życie które trzymałam na wodzy, wymyka mi się z rąk.
Słyszę, jak pojedyncze komórki mojego ciała skandują moje imię. Wierzą we mnie. Kibicują mi. Chcą przetrwać. Chcą walczyć. Chcą wygrać.
— Charlotte Nieszyn Jasińska - "Mam na imię Matylda. Udaję, że żyję."
jedriq
Dziś już wiem, że każda porażka może przybliżać do sukcesu, każda kolejna próba może okazać się tą skuteczną, a im cięższy problem tym większa szansa, że stanie się on inspiracją do lepszego życia. Jest jednak jeden haczyk. Musisz zawalczyć. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaheavencanwait heavencanwait

July 17 2019

jedriq
1540 825e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viause-useless-mind use-useless-mind
jedriq
1610 2421 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
jedriq
1659 4300
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
1698 2a62
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
2283 1713 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapatos patos
jedriq
Every life has a moment like this, a trauma that break you into brand-new pieces.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

July 15 2019

jedriq
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadreamadream dreamadream
jedriq
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamadream dreamadream
jedriq
5263 a767
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadreamadream dreamadream
9169 892b 500
może karma wraca...
jedriq
Because when all you have is a memory of a thing, (...) all you can think about is how the thing is gone.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

July 14 2019

jedriq
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl