Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

jedriq
jedriq
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 13 2017

jedriq
Dojrzałość paradoksalnie objawia się nie w działaniu sprzecznym z nakazami rozumu i utartymi kanonami szukając w aprobaty innych i desperacko starając się przynależeć do mas zaprzeczając samego siebie. Przejawia się ona w czynieniu zgodnie z samym sobą, nawet irracjonalnym i śmiesznie nieodpowiedzialnym, 
Reposted fromKuba1267 Kuba1267 viacytaty cytaty
jedriq
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
jedriq
Reposted from1911 1911 viaDeva Deva
jedriq

Switzerland.

jedriq

瑠璃光院 Rurikō-in Temple, Kyoto.

jedriq
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viaMigotliwa Migotliwa
jedriq
8713 fb32 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
jedriq
jedriq
jedriq
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
jedriq

June 07 2017

3477 46c0 500

moldavia:

“Cat” by Liz Collins for Love #9 S/S 2013

Reposted fromlafuene lafuene viaiblameyou iblameyou
jedriq
4980 93b8 500
Reposted frommyjapanese myjapanese viaDeva Deva
jedriq
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaDeva Deva
jedriq
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
jedriq
smartphonezombies
Reposted fromDeva Deva
jedriq
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl