Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

jedriq
jedriq
jedriq
Reposted fromsilence89 silence89
jedriq
1013 40e2 500

Dawn waves by David Baker

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viaDeva Deva
jedriq

September 11 2017

jedriq
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
jedriq
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. Czasami znajdujemy osobę, która będzie z nami na lata, a czasami zjawia się obok nas ktoś na chwilę. Na sezon. Jak kolekcja wiosna/lato, jesień/zima. Ktoś, kto jest z nami z określonego powodu. Ktoś, kto nas czegoś nauczy. O sobie albo o świecie. I siebie również. Ktoś, kto da nam dużo przyjemności. Obudzi w nas uczucia, które – wydawałoby się – dawno w nas przygasły. Ktoś, kto nas zmieni. A później po prostu odejdzie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
jedriq
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viasilence89 silence89
jedriq
0283 e106
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viakalina21 kalina21

September 10 2017

jedriq
6578 e4b7
Reposted fromPoranny Poranny viaMigotliwa Migotliwa
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

jedriq

September 09 2017

jedriq
jedriq
jedriq
5074 ff06 500
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viaMigotliwa Migotliwa
jedriq
jedriq
jedriq
7078 5028
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
jedriq
Tak się jakoś zmienia świat na złe, że niedługo nie będę mógł z nikim gadać i w nic wierzyć.
— B.Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl