Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

jedriq

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaiblameyou iblameyou
jedriq
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

jedriq
9716 d1ab 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajustbeautiful justbeautiful
jedriq
jedriq
Reposted fromworst-case worst-case viasilence89 silence89

September 18 2017

jedriq
5634 ff61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
jedriq
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
jedriq
2775 b070 500
Reposted frombrumous brumous viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
jedriq
9007 d6fa
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-autumn love-autumn
jedriq
jedriq
personal lo-fi photoblog
Reposted fromflowerstandman flowerstandman viaMigotliwa Migotliwa
3535 8d28
Reposted frombrumous brumous viaMigotliwa Migotliwa
jedriq
8019 c5cb 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaMigotliwa Migotliwa
0824 5fd6 500
Reposted fromthetemple thetemple viaDeactivated Deactivated

September 15 2017

jedriq

September 14 2017

jedriq
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMigotliwa Migotliwa
jedriq
jedriq
jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl