Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

jedriq
3984 c2bb 500
Jung
Reposted fromstonerr stonerr

January 10 2018

1337 2e78 500
Reposted fromwestwood westwood viaSylvka Sylvka
jedriq
jedriq
Gaularfjellet, Iceland
jedriq
6458 afaf
Reposted fromKoalaDrainRain KoalaDrainRain vianyaako nyaako
jedriq
2135 0324
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
jedriq
Niech was oświeci!
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viapl pl

January 09 2018

jedriq
9115 b7bb
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaDeva Deva
jedriq
1925 0698
Reposted fromzciach zciach viasilence89 silence89
jedriq
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
Reposted fromursa-major ursa-major viaAmericanlover Americanlover
jedriq
7601 4727
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
jedriq
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
jedriq
0372 008f 500
Rynek Dębnicki, Kraków
Reposted fromorelh orelh viapl pl
jedriq

Ludzie często nie wierzą w miłość. W taką miłość na całe życie. Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy. Albo, że my to zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem. Nie wierzą, że można kochać raz, zupełnie, całkowicie i bezwarunkowo. 

Często słyszę, że taka miłość to owszem, zdarza się w filmach, powieściach, bajkach ale nie w życiu. Mamy skłonność do deprecjonowania uczuć innych ludzi, do braku wiary w to, co czują. Cytując Stanisława Dygata: „Własnym złudzeniom ulega się łatwo, ale cudzym się nie dowierza”.

Myślimy, że jeśli coś nie zdarzyło się nam, to przecież nie może istnieć.
A istnieje...

— Aleksandra Steć
Reposted fromEmisja Emisja viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
1000 770c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMigotliwa Migotliwa
jedriq
4059 b2c1 500
Reposted fromsavatage savatage
0849 35e6 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapulchritudo2 pulchritudo2
8907 e2f2
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viapulchritudo2 pulchritudo2
1470 2dc8

Reposted fromamatore amatore viaslice-of-life slice-of-life

January 07 2018

jedriq
7200 1ac6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl