Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

jedriq

Santorini, Greece.

jedriq
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jedriq
8180 355a 500
jedriq
6631 c711
Reposted from4777727772 4777727772 viaAmericanlover Americanlover
jedriq
1377 85e7 500
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola

June 30 2018

jedriq
Reposted fromtowo85 towo85 viaevveell evveell
jedriq
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone. 
— Hanna Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viaevveell evveell
jedriq
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaevveell evveell
jedriq
Dużo łatwiej jest kochać i tęsknić. Dużo łatwiej jest kochać i czegoś nie mieć. Niż kochać i to stracić. Niż poradzić sobie ze stratą. Dużo łatwiej jest uciec niż kochać i się rozczarować. Niż poradzić sobie z zawiedzionymi uczuciami. Z ogromem oczekiwań. Z odrzuceniem.
http://jaorbita.pl/2018/05/wszystkie-lasice-swiata/
Reposted frompensieve pensieve viaSylvka Sylvka
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaSylvka Sylvka
jedriq
4533 b281 500
Porzucony pałacyk w Polsce - Bełcz Wielki (woj. dolnośląskie)
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaSylvka Sylvka
jedriq
0590 4da8
jedriq
0655 e14b 500
jedriq
jedriq
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagdziejestola gdziejestola
jedriq

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viagdziejestola gdziejestola
jedriq
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viagdziejestola gdziejestola
jedriq
Reposted fromFlau Flau viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
"Napad zatęsknionej czułości, oszaleć można."
— Ochocki
Reposted frommerkaba merkaba viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl