Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2018

jedriq
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury. W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać. Bo tu sami swoi. Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze. Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki. Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar. Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości.. Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapatos patos
jedriq
Zacznij dbać o swoją postawę, pamiętaj o kontakcie wzrokowym, próbuj ładnie się poruszać i odpowiednio zachowywać. Praktykowanie eleganckiego stylu życia dostarcza wielu przyjemności! A jeśli nawet coś pójdzie nie tak, trzeba się zaraz pozbierać i próbować od nowa. Wkrótce dobre zachowanie, jeden z głównych filarów eleganckiego stylu życia, stanie się twoją drugą naturą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

October 11 2018

jedriq
1766 6425 500
Reposted from1923 1923
jedriq
3509 3aa1 500
Reposted fromgrobson grobson viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
5515 9eb4
Reposted fromseaweed seaweed viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
8044 1dfb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
Reposted fromtwice twice viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
7542 6ebc
Reposted from4777727772 4777727772 viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
6892 da9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
6424 44db 500
Reposted fromlubje lubje viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
Reposted fromFlau Flau viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
5660 4741 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
1867 e76a 500
jedriq
4930 f0b5 500
Reposted fromhagis hagis viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
3755 3c9e
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
0159 79e1
Reposted fromsavatage savatage viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
jedriq

Urban Jungle

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
jedriq

Aston Martin| DB10

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl