Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2020

jedriq
8574 ab11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaardhund maardhund

April 03 2020

jedriq
5653 8469
Reposted fromscorpix scorpix viaSylvka Sylvka
jedriq
9728 aa9f
Reposted fromadriannak adriannak viaSylvka Sylvka

April 02 2020

jedriq
that night, you lose control I lost myself
— mariam.j.
jedriq
6875 e928 500
dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
jedriq
2238 4213 500
Flóra Borsi
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite
jedriq
9668 9394 500
Mira Nedyalkova
Reposted fromhrafn hrafn viaphotographers photographers
jedriq
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna vianyaako nyaako
jedriq
Reposted fromfelicka felicka
jedriq
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viaheavencanwait heavencanwait

March 30 2020

9402 ad31 500
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka
jedriq
3454 b685 500
Reposted fromhrafn hrafn viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
wszystko było tak cholernie kruche. to oczywiste, pewnie, ale przeważnie zapominamy o tym - nie chcemy myśleć, jak ławo nasze życie może lec w gruzach, ponieważ gdybyśmy zdali sobie z tego sprawę, odchodzilibyśmy od zmysłów. ci, którzy wciąż się boją, potrzebują leków, żeby normalnie funkcjonować. oni rozumieją  rzeczywistość. wiedzą, jak cienka jest granica. i nie chodzi o to, że nie potrafią zaakceptować prawdy - nie umieją o niej zapomnieć.
— harlan coben
jedriq

https://www.facebook.com/polecampoczytactovejansson/

"Dojrzała we mnie nowa tęsknota za czymś stałym, czymś ciepłym, na czym można polegać"
Tove Jansson w liście do Evy Konikoff /Listy Tove Jansson/
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty

November 21 2019

jedriq
0607 fb5e 500
Reposted fromcontigo contigo viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
7808 9b10 500
Reposted fromthetemple thetemple viaDeva Deva
jedriq
Reposted frombluuu bluuu

November 17 2019

jedriq
Wróć. Zakochamy się w sobie jeszcze raz.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
To, przed czym uciekacie, w końcu was dopadnie.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl