Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

jedriq
0607 fb5e 500
Reposted fromcontigo contigo viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
7808 9b10 500
Reposted fromthetemple thetemple viaDeva Deva
jedriq
Reposted frombluuu bluuu

November 17 2019

jedriq
Wróć. Zakochamy się w sobie jeszcze raz.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
To, przed czym uciekacie, w końcu was dopadnie.
— Elżbieta Cherezińska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
Jest w Tobie coś, co nie pozwala mi zapomnieć.
— wieczorne przemyślenia
jedriq
6494 e312 500
Reposted fromscared scared viaditzybruschetta ditzybruschetta
jedriq
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viaditzybruschetta ditzybruschetta
jedriq
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
2840 4c7a 500
teepublic.com
Reposted fromjustmine justmine viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaheavencanwait heavencanwait

November 11 2019

jedriq
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viaheavencanwait heavencanwait

October 28 2019

jedriq
Będąc młodym naucz się jedynie mówić: proszę, dziękuję, przepraszam. Gdy dorośniesz, dodaj do tego słowa: tęsknię i spierdalaj, a życie nabierze innych kolorów.
— znalezione.

October 21 2019

2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood vianyaako nyaako
jedriq
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viaAmericanlover Americanlover
jedriq
5620 c77b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jedriq
6233 67f1 500
jedriq
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
jedriq
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl