Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

jedriq
6953 a96d
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viapatos patos
Sponsored post
feedback2020-admin
jedriq
jedriq
6427 b802 500
Reposted fromkrolowanocy krolowanocy vianikotyna nikotyna
jedriq
1588 5465 500
Reposted fromdoener doener vianikotyna nikotyna
jedriq
jedriq
8015 c87a 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
jedriq
4159 9000
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
4179 fd26 500
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
4515 1f65 500
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
4565 7da5 500
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viastylte stylte
jedriq
8200 4c08 500
Reposted fromhagis hagis
jedriq
1699 bc76
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaardhund maardhund
jedriq
1711 b21f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
0046 7517 500
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
1818 803d
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
jedriq
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
Reposted fromkrn krn viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
Nie zwlekajcie. Są pociągi, na które spóźnić się nie wolno.
— Igor Newerly
Reposted fromblueeyes88 blueeyes88 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...