Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2018

jedriq

June 28 2018

jedriq
5606 002e 500
Reposted fromsavatage savatage
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
jedriq
jedriq
Ludzie myślą, że ból zależy od siły kopniaka. Ale sekret nie w tym, jak mocno kopniesz, lecz gdzie.
— Neil Gaiman – Nigdziebądź
Reposted frompuella13 puella13 viapatos patos
8752 f1cc 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamaardhund maardhund
jedriq
Reposted fromFlau Flau viamaardhund maardhund
jedriq
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
jedriq
5902 a68f
Reposted fromsavatage savatage

June 27 2018

jedriq

June 26 2018

jedriq
jedriq
7968 e1cb
Reposted fromseaweed seaweed viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
1711 b21f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
9874 e5fb 500
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
8446 3c49 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
6885 bd6b 500
Reposted fromFlau Flau viapulchritudo2 pulchritudo2
jedriq
jedriq
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viaretro-girl retro-girl
jedriq
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaretro-girl retro-girl

June 25 2018

jedriq
6953 a96d
Reposted fromEtnigos Etnigos viapulchritudo2 pulchritudo2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...