Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

jedriq
3408 eebf 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

July 19 2018

4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
jedriq
jedriq
jedriq
7796 23f9
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatos patos
7513 844f
Reposted frompolaparis polaparis viamaardhund maardhund
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover

July 18 2018

jedriq
Do not expect people to tell you the truth because they also lie to themselves.
— Don Miguel Ruiz, The Four Agreements (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
jedriq
jedriq
0550 9c04
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
0675 f14f
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
0683 bbb4
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
jedriq
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaheavencanwait heavencanwait
jedriq
9465 2ecd 500
top
Reposted fromsponzy sponzy viawishyouwerehere wishyouwerehere
jedriq
Reposted fromfelicka felicka vianyaako nyaako
jedriq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...