Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

jedriq
3723 731f 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
jedriq
It must be obvious... that there is a contradiction in wanting to be perfectly secure in a universe whose very nature is momentariness and fluidity.
— Alan Watts
Sponsored post
feedback2020-admin
jedriq
0582 d790 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
jedriq
4842 b883
jedriq
To jest najważniejsza rzecz w życiu ludzkim - mieć swój azyl, swoje współrzędne geograficzne, w których chce się żyć i być z kimś.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover
jedriq
1054 f984 500
Reposted fromsavatage savatage viaiblameyou iblameyou
jedriq
0474 0768 500
Reposted froms3 s3 viaturquoise turquoise
jedriq
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viawishyouwerehere wishyouwerehere
jedriq
jedriq
0521 084e 500
.
Reposted fromcarmenluna carmenluna viafelicka felicka
jedriq
Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie tak brzydki, a życie na nim tak złe, jak to nam się często zdaje. Jest ono tylko twarde dla zniewieściałych próżniaków i bezlitosne dla nie rozumiejących ducha czasu.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
jedriq
4563 3717 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
jedriq
1046 fc43 500
Reposted fromtelewizja telewizja viafelicka felicka
jedriq
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viatake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland

May 06 2019

jedriq
7208 aea3 500
. . PASS AUF DAS VERDAMMTE HECK AUF HARRY!!
Reposted fromfapucino fapucino viajustbeautiful justbeautiful
jedriq
9906 5eb4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaDeva Deva
jedriq

Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to także zrobić.

— Walt Disney
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
jedriq
Przemijamy i taka jest prawda
przemijamy i taki jest fakt
umieramy a później rodzimy się
ale inny zupełnie jest świat
— Sidney Polak - Przemijamy
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty

May 04 2019

jedriq
8019 9a19
Reposted fromNux Nux viawishyouwerehere wishyouwerehere
jedriq
2738 3617
Reposted fromlostness lostness viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...