Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

jedriq
You learn that you lost someone who didn't love you, but they lost someone truly loved them.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
jedriq
You learn that someone can go from being the reason you wake up smiling to being the reason you cry yourself to sleep.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
jedriq
It's amazing how our hearts can still feel sad abou something today that happened such a long time ago.  You learn so much. You learn to never let someone be such a priority in your life, when all you are to them is an option. You learn you can miss something but still not want it back.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
jedriq
Sometimes people give us a lesson that we didn't want to learn. Sometimes they give us growth that we feel we weren't ready for. Sometimes they giv us a bit of space, maybe a little bit faster. Sometimes they leave us with a question instead of an answer.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
jedriq
Don't feel sad because someone gave up on you. Feel sad for them because they gave up on someone who would've never given up on them.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
jedriq
You learn not to stress about the could haves, because if it should have, it would have.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
jedriq
A truly broken relationship is like a broken piece of glass.  Sometimes it's better to leave it broken than to hurt yourself trying to put it back together.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
jedriq
0610 df4b 500
jedriq
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viadreamadream dreamadream
jedriq
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viadreamadream dreamadream
jedriq
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
jedriq
8322 a5cd 500
Reposted fromsavatage savatage
jedriq
jedriq
6755 4ea2 500
jedriq
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
jedriq
Reposted frombluuu bluuu
6959 d620 500
Reposted fromillogical illogical viaDeva Deva
jedriq
1026 15d4
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaDeva Deva
jedriq
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaDeva Deva
jedriq
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...